Plakalı Eşanjör Servisi

Plakalı Eşanjör Servisi

Eşanjörler, marka ve modeli ne olursa olsun zaman içinde bakım gerektirmektedir. Bu bakım, eşanjörlerin bir zafiyeti olarak düşünülmemelidir. Tam aksine çalışma şartlarının hiçbir zaman mükemmel şartları oluşturamamasından ve oluşturamayacağından kaynaklanmakta ve bu şartların sağlanamaması sebebiyle oluşan dezavantajların önüne geçilmesi için Servis ve Bakım bir zorunluluk haline gelmektedir.

 

3S Endüstriyelin konusunda uzman servis ekibi aşağıda bahsedilen bütün sorunlarınızda bütün marka ve model eşanjörleriniz için sizlere en uygun ve en hızlı çözümü sunacaktır;

 

Kireçlenme;

Yalnızca Plakalı Eşanjörlerin değil, boruların, vanaların hatta bütün tesisat elemanlarının en büyük düşmanı kireçlenmedir. Ülkemizde hemen hemen her yerde sular sert ve kireçlidir. Kireçlenmeye karşı her geçen gün yeni çözümler aranmakta ve bu problemin önüne geçilmeye çalışılmaktadır fakat gerek elektromanyetik aparatlar gerekse kimyasallar henüz tam olarak bu problemin önüne geçememiştir. Plakalı Eşanjörlerde akışkan sıcaklıkları sürekli değişken olduğundan ve akış kanalları diğer tesisat elemanlarına göre daha dar olduğundan kireçlenmenin etkisi daha çabuk ve daha etkili bir biçimde ortaya çıkar. Plakalı eşanjörlerde kireçlenmenin etkileri;

– Akış kanallarının daralması

– Basınç kayıplarının artması

– Isı transferinin azalması

Kireç, diğer kirlenme şekillerine göre temizlenmesi en zor olan kirlenme tipidir. Kireç molekülleri ilk tutunmadan sonra üst üste birikerek çok hızlı bir şekilde artmaya devam eder. Kireç miktarı arttıkça kireçlenme miktarı da artacaktır. Kireçlenme probleminde en etkili çözüm yolu eşanjörün tamamen sökülerek plakaların ayrı ayrı kireç çözücü özel kimyasallar ile temizlenip eşanjörün tekrar montajlanmasıdır. Şebeke suyu veya kuyu suyunun sürekli taze olarak geçtiği sistemlerde kireçlenme çok daha hızlı gerçekleşirken, kapalı devre sistemlerde şebekeden besleme daha az olacağı için kireçlenme de daha az olacaktır. Örnek olarak, kullanım sıcak suyu eşanjörlerinde şebeke suyu sürekli olarak eşanjörün içinden geçtiği için en çabuk kireçlenen eşanjörler kullanım suyu eşanjörleridir.

 

 Sızıntılar;

Plakalı Eşanjörlerde en sık görülen problem eşanjör içinden geçen akışkanın dışarıya sızmasıdır. Sızıntıların kaynağı genellikle sızdırmazlık elemanları olan contalarda oluşan problemlerdir. Bu problemler faklı şekillerde oluşabilir. Zaman içinde değişken sıcaklık ve basınçlara bağlı olarak contalar sızdırmazlık özelliklerini yitirebilir, ilk montaj sırasında hatalı montajdan kaynaklanan sebeplerle sızıntılar oluşabilir, aşırı basınç dalgalanmalarında contaların ağız kısımlarındaki güvenlik kanalları aracılığıyla akışkan dışarıya atılabilir. Sızıntıları gidermek için contaların kısmen veya tamamen değiştirilmesi veya eşanjör sökülerek contaların tekrar conta yuvalarına oturtulması gerekebilir.

 

Tortu Oluşumu;

Tortu oluşumu, eşanjörün içinden geçirilen sıvının içerisinde bulunan kirlilik miktarı ile doğrudan ilişkilidir. Bu kirliliğe ve oluşum şekillerine örnek vermek gerekirse; Açık soğutma kulesi kullanılan sistemlerde çevredeki havanın içinde bulunan toz, soğutma kulesinin fan kuvveti ile soğutulan suyun içine çekilir ve bu toz suyun içinde çözünerek tesisata gönderilir. Isıtma  tesisatlarında, kazan ve tesisat hatları kapalı sistem çalışmalarına rağmen yıllar içinde tesisat içinde tortular oluşmaya başlar. Bu tortunun sebebi hattaki borulardan kopan parçacıklar, hatta yapılan revizyonlar sırasında sisteme kaçan katı partiküller olabilir. Tortu oluşumu problemindeki en etkili çözüm eşanjör plakalarının tamamen sökülerek ayrı ayrı özel kimyasallar yardımıyla temizlenmesi ve eşanjörün tekrar montajlanmasıdır. Tortu oluşumu sonucunda eşanjörde oluşabilecek problemler;

– Sistemde aşırı basınç kayıpları

– Isı transferinin azalması

– Akış kanallarının daralması

 

Karıştırma;

Plakalı Eşanjörlerde karşılaşılabilecek problemlerden bir diğeri ise, plakalı eşanjörün içinden geçek iki akışkanınbirbirine karışmasıdır. Karıştırma problemi eşanjörde karşılaşılabilecek en büyük problemdir. Bir eşanjörde karıştırma probleminin tek sebebi plakaların delinmesidir. Aşırı korozif akışkanlar, plakaların işletme ömürlerini tamamlaması, buhar eşanjörlerinde koç darbesi gibi etmenler plakaların delinmesinin başlıca sebepleridir. Karıştırma problemi contalarla ilgili değildir. Karıştırma problemi ancak sorun olan plakayı çıkartmak veya değiştirmek yoluyla çözülebilir. Sorun olan plaka gözle tespit edilebileceği gibi en doğru sonuç penetrasyon testi ile alınmaktadır. Penetrasyon testinde, genleşebilir iki farklı renkli penetrasyon boyası, plakaların iki farklı yüzüne sıkılır ve boyaların genleşmesi beklenir. Genleşen boyalar herhangi bir delik bulduklarında karşı tarafa geçerek karşıdaki farklı renkli boya olan kısmı kendi rengine boyar. Bu sayede de kaçak noktası bulunmuş olur. Karıştırma sebebiyle oluşabilecek problemler arasında;

– Yağ soğutma sistemlerinde yağa su karışması ve yağın özelliklerini bozması

– Deniz suyu eşanjörlerinde tatlı su kısmına deniz suyu karışarak tesisat elemanlarına zarar vermesi.

– Buhar tesisatı eşanjörlerinde buhar kazanına ekstra su yüklemesine bağlı olarak basıncın yükselmesi.

– Kullanım sıcak suyu eşanjörlerinde basınca bağlı olarak kazan suyunun kullanım suyuna karışması veya kullanım suyunun kazan suyuna karışarak kazan basıncını arttırması.

Hemen Ara!