Kuruluşumuz en üst kalite seviyesinde faaliyetlerini yürütürken, iş emniyeti bağlamında çalışanlarının sağlık ve güvenlik yönünden korunmasını, sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda doğal çevrenin gözetilmesini amaç edinmiştir.

Bu kapsamda Kalite, Çevre ve İSG Entegre Yönetim sistemleri ile ilgili aşağıdaki ilkeleri belirlemiştir.

  • KALİTE

Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini ön planda tutarak, ürünlerimizin zamanında teslimatlarını

gerçekleştirip, müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutmak.

  • ÇEVRE

“Çevreyi Koruma ve Saygı” ilkesinden hareketle tüm faaliyetlerimizin çevresel etkisini minimuma

indirmek, çevre konusunda duyarlı ve dikkatli olmak, çevresel kirlenmenin önlenmesini sağlamak

ve doğal kaynakları korumak.

  • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Sağlık Bozulmalarının önlenmesini sağlamak.

“Hiçbir İş Güvenlik Önlemini Almadan Yapılacak Kadar Önemli Olamaz” ilkesini benimsemek,

benimsetmek.

  • YASAL MEVZUATA UYUM

“Gönüllülük” esasından hareketle, tüm kanuni yükümlülük ve standartların ötesinde bir

mükemmellikte çalışmak.

  • TEKNOLOJİ – ENERJİ VE KAYNAK KULLANIMI

Kaynakların etkin ve verimli kullanılması için çevre ve insan sağlığı ile uyumlu güncel teknolojiden

maksimum düzeyde faydalanmak.

  • EMNİYET VE TASARRUF

İş kazaları ve meslek hastalıklarının yaşanmaması için tedbirler almak, iş kayıplarını

önlemek ve çalışanları bilinçlendirerek, doğaya hassas, maksimum verimlilik ile üretimi sağlamak.

Doğal kaynak, üretim kaynakları ve tüm girdileri en verimli şekilde tutarak, yüksek performans elde

edebilmek.

  • EĞİTİM VE BİLİNÇLENDİRME

Planlı ve ihtiyaca bağlı plansız eğitimlerle çevreye duyarlı, işine saygılı, yenilikçi insan kaynağını

oluşturmak suretiyle sistemlerimizin etkinlik ve verimliliğini arttırmak.

  • SÜREKLİ GELİŞME VE İYİLEŞTİRME

Üst yönetimin katkıları ve tüm çalışanların katılımıyla yönetim sistemlerimizin şartlarına uymak ve

sistemin performansını / etkinliğini sürekli iyileştirmek.

Çalışanlarımızın farkındalıklarını artırarak standartların gereklerini yine çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Hemen Ara!